Wat is klantcontact wholesale?

Andere (facilitaire) contactcenters kunnen bij ons extra klantcontact capaciteit inkopen. We kunnen onze medewerkers doorschakelen naar de klantcontact systemen van andere contactcenters.

Voordelen wholesale

Door het verminderen van roostering-verliezen draagt wholesale bij aan de financiële stabiliteit van zowel onze opdrachtgever als Byteleaders. Dit komt ten goede aan werkgelegenheid: meer gepassioneerde klantenservice medewerkers kunnen een vaste baan krijgen. Wholesale springt in het gat van fluctuerende vraag en aanbod waardoor zowel wij als andere contactcenters geholpen zijn.

Variabele beschikbaarheid en uurtarief

Wij verkopen onze overcapaciteit aan andere facilitaire contactcenters en (semi-)overheid contactcenters. Onze organisatie levert zeer flexibele diensten, daardoor verschilt het aantal beschikbare agents en het uurtarief van uur tot uur. Wij belonen contactcenters die regelmatig uren afnemen met een staffelkortingsregeling.

Technisch overzicht

Inkopen kan handmatig via e-mail op wholesale@byteleaders.nl of geautomatiseerd via onze REST API. Middels de API koppeling kun je real-time het actuele uurtarief en beschikbare agents opvragen.

Juridisch overzicht

De klantenservice medewerkers blijven werken onder de arbeidsovereenkomst en werkgeverstoezicht van Byteleaders. Er is dus geen sprake van uitlenen of uitzenden.

Reverse Wholesaling

Omgekeerd staan wij open voor het inkopen van klantcontact capaciteit bij andere contactcenters. In geval van uitzending of uitlening eisen wij een Waadi verklaring.

Voorbeeld wholesale proces